Oil painting 'San Elijo Autumn' from the San Elijo Coastal Wetland series

San Elijo Autumn 48"X36"